Pumpservice

Vi renoverar och byter ut cirkulationspumpar i fastigheter och gör ombyggnader och renoveringar på pumpar i pumpgropar.  Vi reparerar alla fabrikat och typer av pumpar och är specialiserade på omlindning och renovering av djupbrunnspumpar för dricksvattenförsörjning.


Bergrumspumpar för petroleumprodukter är en nisch som vi har arbetat med under många år. KKB, KSB och Pleuger är de fabrikat som vi främst arbetar med.

Vi har en 4.5 m djup bassäng där vi provkör pumparna. Pumpar med anslutning upp till DN250 och 700 kW motorer kan provköras med provprotokoll.

 

Referensobjekt