Om oss - nyheter

Mekano och Carl A bildar södra
Sveriges ledande verkstad

Mekano och Carl A går samman och bildar södra Sveriges starkaste verkstad för reparationer och försäljning av industrikomponenter.
 

Mattias Rosén, vd på Mekano och Maria Hidalgo,  vd Carl A/blivande vice vd på Mekano. Mattias Rosén, vd på Mekano och Maria Hidalgo, vd Carl A/blivande vice vd på Mekano.

Från och med 1 januari 2024 görs en sammanslagning av Carl A. Nilssons Elektriska Reparationsverkstad och Mekano AB. Detta innebär att Carl A:s verksamhet flyttar till Mekanos lokaler på Gåsebäck i Helsingborg och att all verksamhet och personal flyttar in i Mekano.

– Under de senaste två åren har Carl A och Mekano som koncernsysterbolag påbörjat ett samarbete som idag gör det naturligt att fortsätta att växa tillsammans. Genom sammanslagningen breddar vi vår personalkompetens, ökar vår tillförlitlighet samt stabilitet och skapar en attraktiv och hållbar arbetsplats för våra medarbetare,
säger Mattias Rosén som är vd på Mekano.

Alla anställda kommer att behålla sina nuvarande tjänster. Carl A:s nuvarande vd Maria Hidalgo kommer att ta rollen som vice vd på Mekano med ansvar över Carl A:s nischade produkter samt långsiktigt fokus på hållbarhetsutveckling, kvalitet och miljö samt rutiner och processer för organisationen.
- Alla ska med! För oss är det viktigt att erbjuda en trygg, attraktiv och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. Vår lokal kommer att moderniseras samt anpassas för våra nischområden. Vi satsar tillsammans på verksamheten med målet att verkligen vara kundens bästa, hållbara val,
säger Maria Hidalgo, blivande vice vd på Mekano.
Det sammanslagna bolaget får ett starkare gemensamt erbjudande bestående av:

•       Industrielektriker – el service till industrin inklusive konstruktion, dimensionering och             .......programmering av automatikutrustningar (el-behörighet)
•       Elektromekanisk service, industriunderhåll i kunds anläggning
•       Elektromekanisk service i egen verkstad
•       FU (Förebyggande underhåll)
•       Försäljning av elektromekanisk utrustning så som pumpar, elmotorer, växellådor, ........frekvensomriktare, kompressorer och vakuumutrustning
•       Serviceavtal för besiktning av pumpgropar/undercentraler
•       Kompressorservice samt försäljning
•       Vakuumservice
•       Skärande bearbetning
•       Vatten och avlopp – ombyggnad, rörsvetsning 
•       Smide 
•       Balansering 
•       Omlindning av AC-motorer
•       Reparation samt försäljning av bergrumspumpar för petroleumprodukter samt ........djupbrunnspumpar för dricksvattenförsörjning

– Vårt mål är att vara en flexibel, kunnig, bred och stabil leverantör till våra kunder, och samtidig vara ett företag som växer och utvecklas lönsamt, avslutar Mattias Rosén.
 
För mer information kontakta gärna:
Maria Hidalgo
vd Carl A
Tel: 073-518 53 93
maria@carlanilsson.se  
Mattias Rosén
vd Mekano
Tel: 072-721 20 08
mattias.rosen@mekano.se 
 
Om Mekano
Mekano är en av Sveriges ledande leverantörer av högkvalitativa produkter och servicetjänster med fokus på service och kostnadsbesparingar för industrikunder inom bland annat process-, tillverknings- och livsmedelsindustrin samt sjöfart och offentlig sektor. Vi finns i Helsingborg, Malmö, Perstorp och Göteborg med kunder i framförallt västra och södra Sverige. Läs mer på mekano.se  Mekano är en del av börsnoterade Momentum Group.

Ladda ner pressmedelandet på svenska här, läs pressmeddelandet på engelska här. 
 


Carl A. Nilssons grundades 1917 och med över 100 års erfarenhet har vi kunder från södra till norra Sverige.
 

VD Maria Hidalgo, Verkstadschef Anja Lindnèr
VD Maria Hidalgo, Verkstadschef Anja Lindnèr


”Carl A Nilsson är ett väletablerat företag med hög kompetens och konkurrenskraftiga erbjudanden inom elektromekanisk service i en mycket intressant marknad”, säger Ulf Lilius, VD i Momentum Group.
Läs hela Momentums pressmeddelanden här.
 

Vi är en del av ett större sammanhang
 
Carl A. är sedan 2015 en del av börsnoterade Momentum Group som har rötter i en drygt 100-årig framgångsrik företagskultur med ursprung i Bergman & Beving. Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn.
 
Till Momentum Group

Vi söker företag som vill utvecklas tillsammans med oss

Förvärv är en viktig del av Momentum Groups affärsidé. Vi söker alltid efter entreprenörer, företagsledare och ägare till bolag med exempelvis starka premiumvarumärken och/eller marknadskanaler som kan förstärka våra nuvarande verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner. Momentum Group är en långsiktig ägare som har kraften och erfarenheten att vidareutveckla förvärvade bolag för hållbar lönsamhet och tillväxt.

Nya bolag bidrar med närvaro på nya delmarknader, kompletterar leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. Momentum Group är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för hållbar utveckling
och lönsamhet i bolag som vi tror på. Att personerna i de förvärvade bolagen stannar kvar för att utvecklas
tillsammans med oss är ett bevis på detta.

Läs mer hos Momentum Group