Om oss - nyheter

Carl A. Nilssons grundades 1917 och med över 100 års erfarenhet har vi kunder från södra till norra Sverige.
 

VD Maria Hidalgo, Verkstadschef Anja Lindnèr
VD Maria Hidalgo, Verkstadschef Anja Lindnèr


”Carl A Nilsson är ett väletablerat företag med hög kompetens och konkurrenskraftiga erbjudanden inom elektromekanisk service i en mycket intressant marknad”, säger Ulf Lilius, VD i Momentum Group.
Läs hela Momentums pressmeddelanden här.
 

Vi är en del av ett större sammanhang
 
Carl A. är sedan 2015 en del av börsnoterade Momentum Group som har rötter i en drygt 100-årig framgångsrik företagskultur med ursprung i Bergman & Beving. Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn.
 
Till Momentum Group

Vi söker företag som vill utvecklas tillsammans med oss

Förvärv är en viktig del av Momentum Groups affärsidé. Vi söker alltid efter entreprenörer, företagsledare och ägare till bolag med exempelvis starka premiumvarumärken och/eller marknadskanaler som kan förstärka våra nuvarande verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner. Momentum Group är en långsiktig ägare som har kraften och erfarenheten att vidareutveckla förvärvade bolag för hållbar lönsamhet och tillväxt.

Nya bolag bidrar med närvaro på nya delmarknader, kompletterar leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. Momentum Group är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för hållbar utveckling
och lönsamhet i bolag som vi tror på. Att personerna i de förvärvade bolagen stannar kvar för att utvecklas
tillsammans med oss är ett bevis på detta.

Läs mer hos Momentum Group